Professionella intervjuer (inte att förväxla med årliga bedömningsintervjuer) är obligatoriska - med påföljder - för alla företag sedan 2014 års reform, reviderad 2018 genom Professional Future-lagen.

Inom ramen för hälsokrisen publicerades specifika bestämmelser om yrkesutbildning som gör det möjligt för arbetsgivare att uppfylla sina rättsliga skyldigheter i ett svårt sammanhang. JO av den 3 december 2020 inom ett recept, vars detaljer är följande:

Förlängning till och med den 30 juni 2021 av genomförandet av professionella intervjuer samt avstängning till det datumet för de påföljder som föreskrivs i händelse av underlåtenhet att utföra lagerunderhåll inom tidsfristerna Förlängning till 30 juni 2021 övergångsåtgärd som gör det möjligt för arbetsgivaren att fullgöra sina skyldigheter under den 6-åriga kursen genom att hänvisa till de bestämmelser som gäller 31 december 2018 eller de som följer av lagen av 5 september 2018.

Observera också en förlängning till den 30 juni 2021 av övergångsåtgärden som möjliggör ”Transition pro” -provisioner och OPCO (för medel avsedda för finansiering av arbetsstudieprogram eller ytterligare bidrag, upp till en gräns på 3 euro). ekonomi vid

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Förstå lagen om anställningsavtal