Progressiv pensionering gör att du kan fortsätta arbeta deltid och börja få en del av din pension. Om din arbetstid är bestämd i fasta dagar har du nu rätt till det, liksom anställda vars varaktighet är bestämd i timmar, förutsatt att du är över 60 år och minst 150 fjärdedelar bidragit. Detta system är även specificerat för anställda vars arbetstid inte kan definieras, och för egenföretagare.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Grunden för tillväxthackning