Modernt arbete har gjort Psykosociala risker (PSR) une ständigt ökande problem på arbetsplatsen. Idag är stress har blivit den första risken för arbetarnas hälsa.

För arbetsgivaren, att förhindra RPS är en juridisk skyldighet med tanke på de betydande konsekvenser de har på individers psykiska och fysiska hälsa. Det är också en stor ekonomisk börda och prestationsbörda för företaget.

I detta sammanhang och med tanke på de många källorna till stress och den subjektiva och ibland osynliga karaktären av detta fenomen, finns det ett behov av att ge riktlinjer för att bygga en utvärdering och förebyggande strategi mot PSR. Denna MOOC erbjuder dem helheten verktyg för att anta en rigorös strategi för diagnos, utvärdering och genomförande av åtgärder mot PSR.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  CSE: information och konsultation