Huvudgarant för respekt för individuella och kollektiva friheter i företaget har arbetstagarrepresentanten länge varit en viktig huvudperson i arbetstagarrepresentationen. Med uppdraget att företräda personalen inför arbetsgivaren och vidarebefordra klagomålen i anställningsförhållandet var personalrepresentanten en privilegierad samtalspartner för arbetsgivaren. Försvunnit i slutet av översynen av personalrepresentantinstitutionerna, och det uppdrag som åligger det är idag införlivat i den sociala och ekonomiska kommitténs kompetensområde (Labor C., art. L. 2312-5).

För att personalrepresentanter ska kunna utföra denna funktion erkänner arbetskraftsrätten rätten att varna dem: när de märker, "särskilt genom en arbetares mellanhand, att det sker ett intrång i enskildas rättigheter, till deras fysiska och psykiska hälsa eller individuella friheter i företaget som inte skulle vara motiverade av arten av den uppgift som ska utföras eller står i proportion till det eftersträvade målet ”(C. trav., art. L. 2312-59 och L. 2313 -2 anc.), De valda medlemmarna i CSE meddelar omedelbart arbetsgivaren. Den senare måste sedan inleda en utredning. I händelse av att arbetsgivaren misslyckas eller inte är överens om verkligheten av överträdelsen, ska arbetstagaren eller personalrepresentanten om den berörda arbetstagaren meddelats av

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Jag vill träna, men var ska jag börja?