Planerat in artikel L4131-3 i arbetslagen, ångerrätt tillåter en anställd att lämna sitt jobb eller att vägra att bosätta sig där utan hans arbetsgivares samtycke. För att utöva det måste han först ha varnat sin arbetsgivare "Varje arbetssituation som han har rimlig grund att tro är en allvarlig och överhängande fara för hans liv eller hälsa samt för alla defekter som han observerar i skyddssystemen '.

Den anställde behöver inte bevisa att det verkligen finns en fara men han måste känna sig hotad. Risken kan vara omedelbar eller inträffa snart. Arbetsgivaren får inte vidta någon sanktion eller avdrag för löner mot en arbetstagare som legitimt har utnyttjat sin ångerrätt.

En situation som kan bedömas från fall till fall

"Endast en domare i arbetsrätten är behörig att säga om arbetstagaren är legitim eller inte utövar sin ångerrätt", förklarade för Familjefil, före den första fängelset på våren, Me Eric Rocheblave-advokat som specialiserat sig på arbetsrätt. Detta är en situation som bedöms från fall till fall. "Onne