FAMILJEFILINFO - Diskret, vid en tidpunkt för hälsokrisen på grund av Covid-19-pandemin, försöker Matignon stärka vissa anställdas rättigheter. Premiärministern, Jean Castex, anförtro sig genom två förordningar av den 12 februari som publicerades nästa dag till Europeiska unionens officiella tidning, ett uppdrag till två parlamentariker från majoriteten att arbeta med "Villkoren för utveckling av de olika formerna för anställning av anställda för korta uppdrag". Bakom denna långa titel döljer sig en önskan att förbereda en "Reformera" avsedda att gynna anställda på tidsbegränsade användningsavtal (CDDU), ange uppdragsbrev som Familjefil erhölls, överfördes av Matignon till senatorn Rassemblement des demokrater, progressister och oberoende (RDPI) Xavier Iacovelli och till ställföreträdaren La République en Marche (LREM) Jean-François Mbaye.

L '"Undantag" som utgör CDDU "I fransk arbetsrätt" är ett verktyg tillgängligt för arbetsgivare av"Cirka femton sektorer", påminner regeringschefen i sitt brev. Reglerna kring CDDU: er ger lite skydd för anställda: dessa kontrakt kännetecknas av att det inte betalas en prekäritetspremie, "Förutom särskild klausul som föreskrivs i kollektivavtal". Koden för