Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Den digitala produktionen fortsätter att öka. Vi skapar, hanterar och utbyter allt fler dokument och data inom våra organisationer och med våra partners. I en stor majoritet av fallen utnyttjas inte denna nya mängd information till sitt verkliga värde: förlust och dubbletter av dokument, korruption av integriteten hos data av bevisvärde, begränsad och oorganiserad arkivering, mycket personlig klassificering utan logik. delning inom strukturen , etc.

Syftet med denna Mooc är därför att ge dig nycklarna för att genomföra ett dokumenthanterings- och dataorganisationsprojekt, över hela informationens livscykel, från skapande/mottagande av dokument, fram till deras arkivering med bevisvärde.

Tack vare implementeringen av en Records Management-metod förstärkt med projektledningsfärdigheter kommer vi att kunna arbeta tillsammans på flera teman:

  •     Introduktion till organisatoriska och tekniska standarder för dokumenthantering
  •     De normativa grunderna för Records Management
  •     Digitalisering av dokument
  •     EDM (elektronisk dokumenthantering)
  •     Förvärvet av den digitala dokumentationens bevisvärde, särskilt genom den elektroniska signaturen
  •     Elektronisk arkivering med bevis- och historiskt värde
LÄS  europeisk arbetsrätt