I arbetsrätten som kännetecknas av den växande betydelsen av den avtalsmässiga standarden och multipliceringen av undantagbara eller kompletterande rättsliga bestämmelser verkar reglerna "som är av offentlig ordningskaraktär" som de sista gränserna för arbetsmarknadens parters förhandlingsfrihet ( C. trav., Art. L. 2251-1). De som kräver att arbetsgivaren "säkerställer säkerheten och skyddar arbetstagarnas fysiska och mentala hälsa" (C. trav., Art. L. 4121-1 f.), Genom att bidra till effektiviteten hos de senare av den grundläggande rätten till hälsa (inledningen till konstitutionen från 1946, punkt 11; EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 31, § 1), är verkligen en del av den. Inget kollektivavtal, även förhandlat med arbetstagarrepresentanter, kan därför undanta arbetsgivaren från att genomföra vissa riskförebyggande åtgärder.

I det här fallet avslutades den 4 juni 2000 ett ändringsförslag till ett ramavtal av 16 maj 2016 om organisering och minskning av arbetstiden inom medicinsk transport. En facklig organisation som deltog i förhandlingarna utan undertecknande av detta ändringsförslag hade beslagtagit tribunal de grande instans med en begäran om ogiltigförklaring av vissa av dess bestämmelser, särskilt de som rör ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Restaurangkuponger: kupongernas giltighet och tillfällig avslappning av deras användning förlängs till 1 september 2021