Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Hoppas...: Ett artigt formulär i slutet av ett professionellt e-postmeddelande att ta hand om

Artiga formler är välkända både inom det administrativa området och inom yrkesvärlden. Men ibland tror vi att vi har rätt formel och vi använder den i alla dessa professionella mail, förutom att den innehåller några syntaxfel. Dessa har spridit sig och om vi inte är försiktiga riskerar de att misskreditera avsändaren. Du kommer att upptäcka i den här artikeln den korrekta användningen som det är nödvändigt att göra av den artiga formeln "Hoping ...". Detta kommer att undvika kostnaden för klumpig användning.

Den artiga frasen "Hoping ...": Undvik motsägelse

För att avsluta a post professionella, många människor använder flera artiga formler som: "Hoppas att höra från dig, vänligen acceptera uttrycket för min djupa tacksamhet" eller "I hopp om att min ansökan kommer att hålla din uppmärksamhet, ta emot uttrycket av mina bästa hälsningar".

Dessa är felaktiga uttryck för artighet som måste ha smugit sig in i ett av dina professionella mejl.

Varför är dessa formuleringar fel?

Genom att börja din artiga formel i slutet av e-postmeddelandet med "Hoping ...", kommer du att tillgripa en anteckning. Som sådan, i enlighet med syntaxreglerna för det franska språket, är det ämnet som måste följa den grupp av ord som bifogas. Alla andra sätt att gå tillväga på är fel.

Faktum är att när du säger "Hoppas att höra från dig, snälla acceptera ...", är appositionen inte relaterad till något ämne. Och om vi måste leta efter en så tänker vi nog på korrespondenten. Vilket är något motsägelsefullt.

LÄS  Välj artiga formler som kombinerar engagemang och professionalism

Detta förklaras av att en sådan artig formulering får en att tro att det är korrespondenten eller mottagaren som väntar eller i hopp om att få nyheter, vilket strider mot förnuftet.

Vilken är den lämpligaste formeln?

Snarare är den korrekta artiga frasen: "Hoppas att höra från dig, vänligen acceptera uttrycket för min djupa tacksamhet" eller "I hopp om att min ansökan kommer att hålla din uppmärksamhet, snälla. för att få uttrycket av mina mest framstående hälsningar ".

Dessutom, för att avsluta ett professionellt e-postmeddelande, finns det andra misstag att undvika. När du använder verbet, be i första person singular, skriv "Jag ber dig" och inte "Jag tog dig". Denna sista verbala grupp är relaterad till verbet "Ta" som inte har något att göra med denna artiga fras.

Att känna till dessa nyanser av stavning och vissa syntaxregler är viktigt, särskilt i den professionella världen. Fel som dessa som hittas i ett brev kan vara ödesdigra och motverka dig. Likaså i en kund- eller leverantörsrelation.