Det är en liten revolution som drygt 1,3 miljoner liberala proffs håller på att uppleva. Lagen om social trygghet för 2021 föreskriver inrättande av ett enda och obligatoriskt dagpenningsprogram i händelse av sjukfrånvaro för alla liberala yrkesverksamma som är anslutna till Socialförsäkringsfonden. Detta system träder i kraft den 1 juli. Om huvudprinciperna var kända, har de praktiska metoderna just presenterats.

Varför skapa en gemensam dagpenning?

Idag är det sociala skyddssystemet för liberala proffs när det gäller dagpenning inte homogent enligt yrkena. Av de tio pensions- och försäkringsfonderna som samlar de liberala yrkena (exklusive advokater) är det endast fyra som föreskriver dagpenning vid sjukfrånvaro. Det här är läkare, medicinska hjälpprogrammer, revisorer, tandläkare och barnmorskor. Men ersättningen börjar inte förrän på den 91. sjukledigheten! Som jämförelse är det bara tre dagar för anställda i privat sektor eller egenföretagare. Som ett resultat, medan handlare och hantverkare drar nytta av dagpenning vid sjukfrånvaro, sjukdom eller

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Builderall: Använd Builderall för att sälja som ett dotterbolag