Sjukfrånvaro kopplad till Covid-19: undantag från villkoren för betalning av dagpenning och arbetsgivartillägg

Sedan hälsokrisen började har villkoren för berättigande till dagliga socialförsäkringsförmåner och ytterligare arbetsgivarersättning minskat.

Arbetstagaren erhåller således dagpenning utan att rättighetsvillkoren krävs, vilka är:

arbeta minst 150 timmar under en period av tre kalendermånader (eller 3 dagar); eller bidra med en lön som är minst 90 gånger timminimumslönen under de sex kalendermånaderna före stoppet.

Ersättning betalas från första sjukdagens dag.

Väntetiden på 3 dagar är avstängd.

Systemet för tilläggsbidrag till arbetsgivare har också gjorts mer flexibelt. Den anställde drar nytta av den extra ersättningen utan att åldersgränsen tillämpas (1 år). Den 7-dagars väntetiden är också avbruten. Du betalar tilläggslönen från första pensionsdagen.

Detta exceptionella system skulle gälla till och med den 31 mars 2021. Ett dekret, publicerat den 12 mars 2021 på Europeiska unionens officiella tidning, förlänger de nedsättande åtgärderna till och med den 1 juni 2021.

Men se upp, det här ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Har jag rätt att sanktionera en anställd som arbetar för en konkurrent under en sjukledighet?