Beskrivning

I den här handledningen filmar jag min skärm och visar dig hur du fyller i formuläret för att skapa din mikroföretag steg för steg. 

Vi kommer tillsammans se hur du väljer ditt verksamhetsområde, hur ACCRE fungerar, vilka misstag som ska undvikas, hur du väljer din beskattning och socialförsäkring samt några råd för att komma igång. Du kan ställa alla dina frågor till mig i kommentarerna.