I slutet av denna MOOC kommer du att ha en tydlig överblick över processen för att skapa ett företag och åsikten från flera experter på området. Om du har ett kreativt projekt har du verktygen för att få det att hända. I slutet av kursen kommer du att veta särskilt:

  • Hur bedömer man giltigheten, genomförbarheten av en innovativ idé?
  • Hur går man från idé till projekt tack vare en anpassad affärsmodell?
  • Hur skapar man en finansiell affärsplan?
  • Hur finansierar man det innovativa företaget och vilka är kriterierna för investerare?
  • Vilken hjälp och råd finns för projektledare?

Beskrivning

Denna MOOC är tillägnad skapandet av innovativa företag och integrerar alla typer av innovation: teknisk, inom marknadsföring, i affärsmodellen eller till och med i dess sociala dimension. Skapandet kan ses som en resa som består av nyckelstadier: från idé till projekt, från projekt till dess förverkligande. Denna MOOC föreslår att beskriva i 6 moduler var och en av dessa faser som är väsentliga för framgången för entreprenörsprojektet.

De första fem sessionerna samlade totalt nästan 70 000 registrerade! Bland nyheterna i denna session kommer du att kunna upptäcka två kursvideor: den första presenterar affärsmodellerna för påverkansföretag och den andra fokuserar på SSE-ekosystemet. Dessa koncept har fått större betydelse i skapandet av innovativa företag.