Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Artiga formler för att tilltala en handledare

I ett professionellt sammanhang kan det hända att vi skickar en post till en kollega på samma hierarkiska nivå, till en underordnad eller en överordnad. I båda fallen är den artiga frasen som ska användas inte densamma. För att skriva till en överordnad finns det väl anpassade artighetsformler. När det görs fel kan det verka ganska otrevligt. I den här artikeln kan du upptäcka de artiga formlerna att använda för en handledare.

När ska man kapitalisera

När vi tilltalar en person av högre hierarkisk rang använder vi vanligtvis "Mr." eller "Ms.". För att visa hänsyn till din samtalspartner är det lämpligt att använda den stora bokstaven. Det spelar ingen roll om beteckningen "Sir" eller "Madam" finns i överklagandeformuläret eller i den slutliga formen.

Dessutom rekommenderas att även använda versaler för att beteckna namn som rör värdighet, titlar eller funktioner. Vi kommer därför att säga, beroende på om vi skriver till direktören, rektorn eller presidenten, "Herr Direktör", "Herr Rektor" eller "Herr President".

Vilken typ av artighet att avsluta ett professionellt mejl?

För att avsluta ett professionellt e-postmeddelande när du vänder dig till en handledare, finns det flera artiga formler. Kom dock ihåg att den artiga formeln i slutet av e-postmeddelandet måste vara kompatibel med den som gäller samtalet.

Sålunda kan du använda artiga uttryck för att avsluta ett professionellt e-postmeddelande, såsom: "Var snälla acceptera herr direktör, uttrycket för mina framstående känslor" eller "Snälla tro, herr ordförande och VD, på att uttrycka min djupa respekt".

LÄS  Så här skapar du din e-post signatur online enkelt och gratis

För att hålla det kort, precis som strukturen i ett professionellt mejl rekommenderar, kan du också använda andra artiga uttryck som: "Bästa hälsningar". Det är en artig formel som är mycket givande för samtalspartnern eller korrespondenten. Det visar tydligt att du placerar honom ovanför scrumet i enlighet med hans status.

Dessutom är det viktigt att veta att vissa uttryck eller artighetsyttringar som rör uttryck för känslor måste användas med stor takt. Detta är fallet när avsändaren eller mottagaren är en kvinna. Följaktligen rekommenderas inte en kvinna att presentera sina känslor för en man, inte ens hans handledare. Det omvända är också sant.

Men som du kan föreställa dig bör artiga fraser som "Med vänliga hälsningar" eller "Med vänlig hälsning" undvikas. Snarare används de bland kollegor.

Det handlar dock inte bara om att använda artiga formler på rätt sätt. Du bör också vara särskilt uppmärksam på stavning och grammatik.

Dessutom bör förkortningar undvikas, liksom vissa felaktiga uttryck som: "Jag skulle uppskatta det" eller "Vänligen acceptera...". Snarare är det bättre att säga "jag skulle uppskatta det" eller "snälla acceptera ...".