En komplett guide till ett effektivt följebrev

LinkedIn Learnings kurs "Att skriva ett personligt brev" är en omfattande guide som hjälper dig att skapa ett effektfullt personligt brev. Denna utbildning leds av Nicolas Bonnefoix, en expert på talangförvärv, som guidar dig genom processen att skriva ett effektivt följebrev.

Vikten av följebrevet

Följebrevet är ett viktigt dokument som medföljer ditt CV när du söker ett jobb. Det ger rekryteraren insikt i vem du är, vad du kan tillföra företaget och varför du är intresserad av rollen.

Nyckelelement i ett följebrev

Utbildningen guidar dig genom de olika delarna att inkludera i ditt följebrev, från slagordet till avslutningen, inklusive presentationen av dina framgångar och dina motiveringar.

Professionell styling och formning

Stilen och formateringen av ditt följebrev är lika viktigt som dess innehåll. I den här utbildningen kommer du att lära dig hur du antar en professionell stil och formaterar ditt brev effektivt för att maximera dess inverkan på rekryteraren.

Bedöma kvaliteten på ditt brev

När du har skrivit ditt följebrev är det viktigt att objektivt utvärdera det för att säkerställa att det är effektivt. Denna utbildning kommer att ge dig verktyg för att bedöma kvaliteten på ditt brev och göra nödvändiga förbättringar.

Sammanfattningsvis kommer denna utbildning att ge dig en fördjupad förståelse för hur man skriver ett personligt brev och dess betydelse i ditt jobbsökande. Oavsett om du är en erfaren yrkesman som letar efter ett karriärbyte eller en nyutexaminerad som kommer in på arbetsmarknaden, kommer denna utbildning att hjälpa dig att skriva ett personligt brev som kommer att skilja dig åt.

 

Ta chansen att lära dig hur man skriver ett oemotståndligt personligt brev medan LinkedIn Learning fortfarande är gratis. Agera snabbt, det kan bli lönsamt igen!