Anställda måste förbereda sig för att återvända till kontoret. Från och med onsdagen den 9 juni, datumet för den tredje fasen av avfinansiering, kommer 100% distansarbete inte längre att vara normen, enligt utkastet till nytt hälsoprotokoll som skickas onsdag kväll till arbetsmarknadens parter och som kommer att diskuteras nästa måndag genom videokonferens med ministern du Travail, Elisabeth Borne.

Hälsokrisen kräver, distansarbete fem dagar i veckan har sedan slutet av oktober 2020 blivit obligatoriskt för aktiviteter som kan genomföras helt på distans. Sedan början av januari tolererades det att återvända till webbplatsen en dag i veckan. Från och med 9 juni kommer reglerna att lindras ytterligare. ”Vi hjälper arbetsgivare och anställda att bestämma antalet lämpliga dagar, men det handlar inte om att avstå från distansarbete! Denna metod rekommenderas fortfarande för att bekämpa pandemin effektivt ”, förklarade Elisabeth Borne i Le Parisien.

Minsta antal dagar av distansarbete som ska förhandlas fram

Det nya hälsoprotokollet kräver att arbetsgivare ställer in, "Inom ramen för lokal social dialog", ett minimum antal dagar av distansarbete per vecka, till