Professionellt jämställdhetsindex: en skyldighet som kommer upp varje år och som sträcker sig

Om ditt företag har minst 50 anställda måste du mäta löneskillnaden mellan kvinnor och män mot indikatorer.
En skyldighet som inte är ny - eftersom du redan var tvungen att göra det förra året - men som kommer tillbaka varje år.

4 eller 5 indikatorer beaktas beroende på din personalstyrka. Metoderna för beräkning av indikatorerna definieras av bilagor:

 

Ju mer ditt företag presterar på indikatorerna, desto fler poäng får det, det maximala antalet är 100. Att veta att om erhållna resultatnivåer är mindre än 75 poäng, är det nödvändigt att vidta korrigerande åtgärder och i så fall löneupphämtning inom 3 år.

När beräkningen är klar måste du sedan:

publicera resultatnivån ("indexet") på din webbplats om det finns en eller, om inte, föra den till dina anställda; och kommunicera det till arbetsinspektionen liksom till din sociala och ekonomiska kommitté.

Om du har mer än 250 anställda kommer dina resultat också att bli