Det är en ny guide för arbetsgivare. Arbetsministeriet publicerade måndagen den 7 september a nationellt protokoll för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet inför Covid-19-epidemin, som ersätter det nationella avfinansieringsprotokollet. Detta dokument har tillämpats sedan den 1 september. Den täcker olika ämnen.

Bär en mask

Kollektiva slutna utrymmen

Det är obligatoriskt att använda en mask i företag på slutna kollektiva platser. Protokollet anger dock undantag från denna princip.

Vissa branschers karaktär gör att en mask är inkompatibel.

Den anställde som är på sin tjänst kan ha rätt att lägga bort sin mask vid vissa tider på arbetsdagen och fortsätta sin verksamhet. Men det är omöjligt att ta av dig masken hela dagen ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Kan arbetsgivaren sänka den premie som föreskrivs i kollektivavtalet om arbetstagaren inte ger tillräckligt meddelande om sin frånvaro?