Stöd för att anställa ungdomar: förlängning till 31 maj 2021

Fram till den 31 mars 2021 kan du under vissa förutsättningar få ekonomiskt bistånd om du anställer en ung person under 26 år vars ersättning är mindre än eller lika med 2 gånger minimilönen. Detta stöd kan gå upp till 4000 1 € under XNUMX år för en heltidsanställd.

För att upprätthålla mobiliseringen av företag till förmån för ungdomar har arbetsministeriet meddelat en ytterligare förlängning av detta stöd till den 31 maj 2021. Från och med den 1 april 2021 till den 31 maj 2021 bör detta stöd endast vara beviljas för löner begränsade till 1,6 minimilön i en logik om gradvis återkallande av stöd.

Exceptionellt arbetsstudiestöd: förlängning till 31 december 2021

Du kan få exceptionellt stöd på vissa villkor om du rekryterar en lärling eller en anställd på ett professionaliseringsavtal. Detta stöd, som uppgår till 5000 8000 eller 2021 2021 euro beroende på fall, förnyades nyligen men bara för mars XNUMX (se vår artikel "Stöd för lärlings- och professionaliseringskontrakt: ett nytt system för mars XNUMX").

Dess förlängning till ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Håll en kreativitetsworkshop