Helt gratis OpenClassrooms premiumutbildning

Den konkurrens som globaliseringen genererar, den nya generationens behov (sökande efter mening och utmaningar, flexibilitet och förändring...) och ökad rörlighet gör det allt svårare att attrahera och behålla begåvade medarbetare. . Kort sagt, det råder talangbrist, eller snarare en talangkris.

Nyanställda motiveras när de går in i ett företag. Men hur motiverar du dem och hjälper dem att utveckla sina karriärer? Hur attraherar man dem och ger dem möjlighet att utveckla nya färdigheter?

Det finns två utmaningar att övervinna:

– Behåll goda medarbetare: möta deras behov av utmaning och motivation.

– Erbjuda anställda möjlighet att utveckla nya färdigheter och utvecklas i en ständigt föränderlig miljö.

Diskutera de utmaningar som är förknippade med att stödja och coacha anställda och hur man organiserar en lämplig karriärutvecklingspolicy i linje med företagets strategi.

I den här kursen får du lära dig hur du ställer rätt frågor innan du börjar. Du kommer att upptäcka de olika verktygen för karriärhantering och hur du skapar en policy som helt uppfyller ditt företags behov.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→

LÄS  Förstå lagen om anställningsavtal