Sedan 2016 har flera universitet och grandes écoles erbjudit MOOCs för att stödja gymnasieelever i deras karriärvägledning. Dessa MOOCs är utformade så att pedagogiska team kan använda sitt innehåll som en del av verksamheten inom skolan.

Dessa MOOCs är verktyg som står till tjänst för lärarteam inom ramen för timmar som ägnas åt vägledning och låter eleverna ta ägarskap över ämnena och kurserna.

Syftet med denna MOOC är att stödja gymnasieutbildningsteam i användningen av MOOC:er för vägledningshjälp, för att kombinera MOOC med klassrumsaktiviteter och ge ett svar anpassat till elevernas profiler och förväntningar. vägledningsstöd.

Det tillåter dem som inte är bekanta med MOOCs, att ge de nödvändiga grunderna för upptäckten av MOOCs på FUN, och att följa med i användningen av MOOCs som ett orienteringshjälpverktyg.