Denna kurs lär ut statistik med hjälp av gratis programvara R.

Användningen av matematik är minimal. Målet är att veta hur man analyserar data, att förstå vad du gör och att kunna kommunicera dina resultat.

Den här kursen vänder sig till studenter och utövare inom alla discipliner som söker praktisk träning. Det kommer att vara användbart för alla som behöver analysera en riktig datauppsättning som en del av en undervisnings-, professionell eller forskningsaktivitet, eller helt enkelt av nyfikenhet att analysera en datauppsättning på egen hand (datawebb, offentlig data, etc.).

Kursen bygger på gratis programvara R som är en av de mest kraftfulla statistiska mjukvarorna som finns tillgängliga för närvarande.

Metoderna som behandlas är: beskrivande tekniker, tester, variansanalys, linjära och logistiska regressionsmodeller, censurerad data (överlevnad).

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →