Vad är strategi och vad är det till för? Vad är strategiskt idag? Hur förstår man de stora samtida internationella frågorna? Hur gör man analysen av en strategisk situation? Hur bestämmer man sig i en osäker framtid?

Mer än trettio personligheter, forskare, lärare, utövare av strategiska frågor, kommer att vägleda dig i din reflektion genom att förlita dig på konkreta och emblematiska fall hämtade från de olika områdena för strategiska frågor: grunderna för strategisk reflektion, politisk-militära frågor, scen internationell strategi, samtida hot... Detta val av pedagogik genom exempel gör det möjligt att sätta i perspektiv de teoretiska föreställningar som traditionellt lärs ut

Efter avslutad kurs kommer du att ha en bättre övergripande förståelse för frågor som är viktiga för våra samhällen. Du kommer också att bättre kunna särskilja vad som gäller lång tid och vad som gäller kort tid, att sortera mellan väsentligt och sekundärt, särskilt i den stora mängd information som vi alla får dagligen, för att prioritera de olika aktörernas intressen. . Du kommer att kunna utveckla dina egna läs- och analysrutiner, ta det nödvändiga perspektivet på en situation och sätta den i perspektiv för att fatta de bästa besluten.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Avkoda innovatörens DNA