I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Utveckla din juridiska kultur;
  • Förstå resonemangsmetoden som är specifik för advokater.

Beskrivning

Juridikstudiet bygger på förvärvet av ett juridiskt "tänkesätt". Syftet med kursen är att ge en översikt över detta resonemangssätt, genom att gå igenom ämnets huvudgrenar.

MOOC ger alltså en sammanhållen översikt över lagen. Det är särskilt inriktat på:

  • gymnasieelever som skulle vilja påbörja juridikstudier, utan att veta exakt vad dessa studier består av.
  • högskolestudenter som sannolikt läser juridikkurser under sin universitetsutbildning, som inte nödvändigtvis är vana vid metoden för juridiska resonemang.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →