Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Vous êtes salarié et êtes reconnus inapte ? Votre employeur a l’obligation de rechercher une solution de reclassement professionnel afin d’éviter le licenciement. Vous avez toutefois la possibilité de refuser le reclassement proposé par votre employeur. Explications.

Qu’est-ce que le reclassement ?

Om du av företagsläkaren förklaras olämplig att återgå till ditt arbete, måste din arbetsgivare erbjuda dig ett annat arbete som passar dina förmågor. Omplaceringen kan föreslås i företaget eller i de andra företagen i den koncern som företaget ingår i, endast i Frankrike. Läs mer om omklassificering.

Är det möjligt att vägra den omklassificering som min arbetsgivare föreslagit?

Vous n’avez aucune obligation d’accepter le reclassement. Vous pouvez le refuser sans avoir à vous justifier. Ce refus ne constitue en aucun cas une faute.

Vilka är konsekvenserna av min vägran?

Din vägran att omplacera kan få din arbetsgivare att erbjuda dig nya möjligheter till omplacering eller att säga upp dig på grund av arbetsoförmåga.

Ditt avslag kan anses vara kränkande eller legitimt:

Le refus est abusif si la proposition de reclassement est adaptée à votre situation et comparable à l’emploi que vous occupiez précédemment. Le refus systématique de toutes les propositions

LÄS  Gratis Excel: hur man skapar en ny enhet?