Tekniker intar en allt större plats i våra samhällen, och ändå förblir de i stort sett okända. Med tekniker menar vi objekt (verktyg, instrument, olika anordningar, maskiner), processer och metoder (hantverksmässiga, industriella).

Denna MOOC avser att tillhandahålla verktyg för att förstå hur dessa tekniker produceras i deras politiska, ekonomiska, sociala, estetiska sammanhang och hur de också konfigurerar utrymmen och samhällen, det vill säga hem, städer, landskap och den mänskliga miljön där de passar.
MOOC syftar också till att ge teoretisk och praktisk kunskap för att identifiera, underhålla, bevara och förbättra dem, det vill säga arbeta mot deras arv.

Varje vecka kommer lärarna att börja med att definiera studieområdena, de kommer att förklara huvudbegreppen, ger dig en översikt över de olika tillvägagångssätt som utvecklats hittills och slutligen kommer de att presentera dig, för varje område, en fallstudie.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Automatisera din marknadsföring