Medan distansarbete bör generaliseras när det är möjligt under inneslutningen, många anställda undrar om de har rätt till det måltidskuponger. "Vid tillämpning av den allmänna principen om likabehandling mellan anställda har telearbetare samma juridiska och avtalsmässiga rättigheter och fördelar som de som gäller för anställda i en jämförbar situation som arbetar i företagets lokaler.", påminner Arbetsministeriet i sina vanliga frågor som ägnas åt distansarbete. Denna regel erinras också om Artikel L. 1222-9 i arbetslagen.

Så snart anställda som bedriver sin verksamhet i företagets lokaler drar nytta av måltidskuponger måste även telearbetare ta emot dem om deras arbetsförhållanden är likvärdiga.

Arbetsdagen bör avbrytas av en måltidspaus

I båda fallen är regeln densamma: "En anställd kan bara få en måltidskupong per måltid som ingår i hans dagliga arbetsschema." (artikel R. 3262-7 i arbetslagen). Telearbetare kommer att få en måltidsbiljett per distansarbetsdag så snart deras arbetsdag täcker "2 skift varvas med en paus reserverad för att ta en

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Bli mentor för din arbetsstudiestudent: komplett guide för att stödja och träna framgångsrikt