Som arbetsgivare var jag tvungen att skydda mina anställdas hälsa och säkerhet och placerade dem därför när det var möjligt i en distansarbete. Är det dock möjligt för mig att fjärrövervaka mina telearbetares aktivitet?

Oavsett om implementeringen av distansarbete inom ditt företag är resultatet av ett kollektivavtal som undertecknats med fackföreningar eller av hälsokrisen, är inte allt tillåtet och vissa regler måste respekteras.

Medan du i allmänhet litar på dina anställda har du fortfarande några bekymmer och reservationer när det gäller deras produktivitet när de distanserar.

Du vill därför kontrollera aktiviteten hos anställda som arbetar hemma. Vad är godkänt i denna fråga?

Distansarbete: gränserna för medarbetarkontroll

CNIL publicerade i slutet av november en fråga och svar om distansarbete, som svarar på denna fråga.

Enligt CNIL kan du helt styra arbetet med anställda i distansarbete, förutsatt att denna kontroll är strikt proportionell mot det eftersträvade målet och att den inte kränker dina anställdas rättigheter och friheter och samtidigt respekterar uppenbarligen några regler.

Vet att du behåller, y ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Gör en bra tonhöjd