Ce gratis handledning framkallar olika inkrementeringsmöjligheter (öka arbetsdagarna, åren, öka ett format, en serie med exakt intervall ...) i excel. Den här kursen är hämtad från utbildningskursen "Essentials of Excel: mastering the basics - Part 1/2".

Jag förblir tillgänglig i supportloungen för att svara på alla frågor du kan ha om ökningen avec excel.
Bra handledning!