Denna utbildning ger en introduktion till strategisk ledning. När ett företag vill utvecklas lägger det en strategi som kommer att styra det på lång sikt. Innan dess strategi definieras måste företaget genomföra en diagnos för att bättre analysera delarna av dess interna och externa miljö.

För att genomföra denna analys är det nödvändigt att tänka på de viktiga delarna av dess verksamhet: kärnverksamheten, kunderna, uppdragen, konkurrenterna, etc. Dessa element ger en ram inom vilken den strategiska diagnosen passar.

Denna utbildning erbjuder dig, baserat på strategiprofessorn Michael Porters arbete, att studera olika verktyg för att utföra den strategiska diagnosen av företaget. Dessutom erbjuder kursen effektiva strategier för att söka information med push and pull-metoden...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Sjukfrånvaro kopplad till Covid-19: ytterligare lindring av villkoren för rätt till ersättning