Genom sina många erfarenheter har människan upptäckt vilka som är de bästa träslagen för att möta var och en av hans behov av material eller energikällor.

Det första målet med denna MOOC är att koppla samman trä som tyg i trädet och trä som material i mänskligt liv. I skärningspunkten mellan dessa två världar, ligger anatomin, det vill säga cellstrukturen, som gör det möjligt att förstå nästan alla egenskaper hos trä.

Anatomi gör det också möjligt att identifiera olika träslag och detta är det andra syftet med MOOC: att lära sig känna igen trä i två olika skalor, mikroskopets och vårt öga.
Här är det ingen fråga om att gå i skogen, utan i THE WOOD.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Google-utbildning: Hjälp människor att hitta ditt företag online