I olika spellistor presenterar han på YouTube. Alltid enligt samma modell. En kort introduktionsvideo av en komplett utbildning erbjuds dig. Det följs av flera långa passager som är användbara i sig. Men om du bestämmer dig för att gå längre. Kom ihåg att Alphorm är ett distansutbildningscenter som tillåter finansiering via CPF. Det vill säga att du kan få tillgång till hela deras katalog gratis bland annat ett år.

Under den här Microsoft Word 2019-utbildningen lär du dig att starta Word 2019, spara ett dokument, skriva ut ett dokument, känna till kopior, klippa ut och klistra in funktioner och göra en avancerad sökning. Du kommer också att använda kortkommandon, aktivera automatisk säkerhetskopiering. Du lär dig också hur du formaterar ett Word 2019-dokument, definierar vattenstämplar, markerar början på ett dokument eller kapitel med hjälp av drop caps, definierar dokumentmarginaler och hur du organiserar och skapar delar av ditt dokument i Word. I synnerhet kommer du att arbeta med de fördefinierade mallarna, teman och stilarna i Word 2019, eftersom du kommer att tilldela hyperlänkar till ord. Du kommer också att arbeta med AutoText och byggstenar.