I den här kursen tar vi upp några nyckelämnen relaterade till aktuella debatter relaterade till hybridisering av innehåll. Vi börjar med en reflektion kring återanvändning och delning av utbildningsresurser. Vi insisterar särskilt på utformningen av utbildningsvideor och på de olika metoderna förknippade med de olika typerna av videor. Vi diskuterar sedan frågan om att övervaka användningen av de skapade resurserna, särskilt via instrumentpaneler som mobiliserar lärandeanalys. Avslutningsvis talar vi om några av de möjligheter som digital teknik erbjuder när det gäller utvärdering, med särskild tonvikt på frågan om artificiell intelligens och adaptivt lärande.

Kursen innehåller lite jargong från pedagogisk innovationsvärld, men bygger framför allt på feedback från praktisk erfarenhet inom området.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utmaningar och perspektiv på afrikanskt arv