Långvarig sjukfrånvaro: en anledning till uppsägning

Du kan inte säga upp en anställd på grund av hans hälsotillstånd på grund av smärta att begå diskriminering (Labor Code, art. L. 1132-1).

Å andra sidan, om sjukdomen hos en av dina anställda resulterar i upprepade frånvaro eller långvarig frånvaro, medger domstolarna att det är möjligt att säga upp honom på två villkor:

dess frånvaro stör företagets funktion (till exempel genom en överbelastning av arbete som väger de andra anställda, genom fel eller förseningar som kan ha uppstått, etc.); denna störning medför behovet av att tillhandahålla en permanent ersättning. Definitivt utbyte av den sjuka medarbetaren: vad menas med detta?

Den permanenta ersättningen av en anställd frånvarande för sjukdom förutsätter en extern anställning i CDI. Det är inte tillräckligt att anställa en person på ett tidsbegränsat avtal eller tillfälligt. På samma sätt finns det inget definitivt utbyte om den sjuka arbetstagarens funktioner antas av en annan anställd i företaget eller om arbetet fördelas på flera anställda.

Rekrytering måste också ske vid ett datum nära uppsägning eller inom rimlig tid efter ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  En gång i tiden fanns barnlitteratur