Lärlingsavtal: avtalsbrott

Lärlingsavtalet är ett anställningsavtal genom vilket du som arbetsgivare åtar dig att förse lärlingen med yrkesutbildning, delvis tillhandahållen i företaget och delvis i ett lärlingsutbildningscenter (CFA) eller inlärningssektion.

Uppsägningen av lärlingsavtalet under de första 45 dagarna, i följd eller inte, av praktisk utbildning i ett företag som utförs av lärlingen, kan fritt ingripa.

Efter denna period av de första 45 dagarna kan kontraktets uppsägning endast ske med ett skriftligt avtal undertecknat av båda parter (Labour Code, art. L. 2-6222).

I avsaknad av överenskommelse kan ett uppsägningsförfarande inledas:

i händelse av force majeure; i händelse av allvarliga missförhållanden av lärlingen; vid dödsfall av en lärlingsmästare arbetsgivare inom ramen för en enmansverksamhet; eller på grund av lärlingens oförmåga att utöva det yrke som han ville förbereda sig för.

Uppsägning av lärlingskontrakt kan också ske på initiativ av lärlingen. Det är en resignation. Han måste först kontakta den konsulära kammarens medlare och respektera en uppsägningstid.

Lärlingsavtal: uppsägning efter överenskommelse mellan parterna

Om du…

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Eftergifter