Modell för avgång för avgång i utbildning av löne- och administrationsassistent

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Jag vill härmed informera dig om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som löne- och administrationsassistent inom ditt företag för att kunna bedriva en långsiktig utbildning inom [utbildningsområde].

Denna utbildningsmöjlighet är för mig ett viktigt steg för min professionella och personliga utveckling. Mitt meddelande börjar [startdatum för meddelande] och slutar [slutdatum för meddelande].

Under min anställning hos ditt företag fick jag möjlighet att lära mig mycket och utveckla värdefull kompetens inom lönehantering, administrativ bevakning och teamstöd. Jag är mycket tacksam för de möjligheter som har getts mig och för det förtroende du har gett mig.

Jag är fullt engagerad i att säkerställa en smidig övergång och underlätta överföringen av mitt ansvar till min efterträdare under uppsägningstiden. Tveka inte att kontakta mig för alla frågor som rör min avresa.

Vänligen acceptera, fru/herre [mottagarens namn], uttrycket för mina varmaste och mest respektfulla känslor.

 

[Kommun], 28 mars 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-av-uppsägningsbrev-för-avgång-i-utbildning-assistent-löne-och-administration.docx"

Modell-av-brev-av-avgång-för-avgång-i-utbildning-Assistent-löne-och-administration.docx – Nedladdat 296 gånger – 16,61 KB

 

Uppsägningsmall för avgång till bättre betald tjänst av löne- och administrationsassistent

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Det är med viss känsla jag informerar dig om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som löne- och administrationsassistent inom ditt företag. Jag fick nyligen ett jobberbjudande om en liknande tjänst i ett annat företag, med en mer attraktiv lön.

Efter noggrant övervägande har jag beslutat att acceptera denna möjlighet för att säkerställa bättre ekonomisk stabilitet för min familj och mig själv. Mitt meddelande börjar [notice start date] och slutar på [notice end date].

Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till er för den tid som jag har lagt ner på att arbeta tillsammans och för alla berikande upplevelser som jag har haft inom ert företag. Jag har utvecklat gedigen kompetens inom lönehantering, administration och medarbetarrelationer, tack vare ditt stöd och förtroende.

Jag står till ditt förfogande för att underlätta överföringen av mitt ansvar och för att svara på alla dina frågor om organisationen av min avresa.

Vänligen acceptera, fru/herre [mottagarens namn], uttrycket av min uppriktiga tacksamhet och djupa respekt.

 

 [Kommun], 29 januari 2023

                                                    [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

 

Ladda ner "Avgångsbrev-mall-för-högre-betalande-karriärmöjlighet-Löne-och-administrationsassistent.docx"

Exempel-brev-av-uppsägning-för-bättre-betald-karriärmöjlighet-Löne-och-administrationsassistent.docx – Nedladdat 314 gånger – 16,67 KB

 

Löne- och administrationsassistent Uppsägning av medicinska skäl Mall

 

[Förnamn] [Avsändarens namn]

[Adress]

[Postnummer / stad]

 

[Namn på anställd]

[Leveransadress]

[Postnummer / stad]

Rekommenderat brev med mottagningsbevis

Ämne: Uppsägning

 

Kära

Det är med djup sorg som jag informerar er om mitt beslut att säga upp mig från min tjänst som löne- och administrationsassistent inom ert företag av hälsoskäl.

Efter en medicinsk konsultation nyligen rådde min läkare mig att fatta detta beslut för att ägna mig helt åt mitt tillfrisknande. Mitt meddelande börjar [notice start date] och slutar på [notice end date].

Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till dig för de möjligheter och erfarenheter jag har haft under min anställning hos ditt företag. Tack vare ditt och mina kollegors stöd kunde jag utveckla viktiga färdigheter inom lönehantering, administration och hantering av mänskliga relationer.

Vänligen acceptera, fru/herre [mottagarens namn], uttrycket för mitt uppriktiga tack och min djupa respekt.

 

  [Kommun], 29 januari 2023

       [Skriv under här]

[Förnamn] [Avsändarens namn]

 

Ladda ner "Modell-av-uppsägningsbrev-av-medicinska skäl-Löne-och-administrationsassistent.docx"

Modell-av-avgångsbrev-av-medicinska skäl-Löne-och-administration-assistent.docx – Nedladdat 310 gånger – 16,66 KB

 

Ett ordentligt uppsägningsbrev visar din professionalism

När du slutar ditt jobb skickar sättet du gör det ett meddelande om din professionalism. Att skriva ett ordentligt och respektfullt uppsägningsbrev är ett viktigt steg för att lämna ditt jobb med stil och visa att du är ett seriöst proffs. Din arbetsgivare kommer att uppskatta att du tog dig tid att skriva ett formellt uppsägningsbrev som visar att du tar din avgång på allvar och är respektfull mot din arbetsgivare.

Ett respektfullt uppsägningsbrev upprätthåller en god relation med din arbetsgivare

Att skriva ett avskedsbrev respektfullt, kan du upprätthålla en god relation med din arbetsgivare, vilket kan gynna dig i framtiden. Om du ansöker om en ny tjänst eller behöver referenser, kommer din tidigare arbetsgivare att vara mer benägna att hjälpa dig om du lämnade din tjänst på ett professionellt och respektfullt sätt. Dessutom, om du behöver återgå till arbetet för din tidigare arbetsgivare i framtiden, är det mer sannolikt att du blir återanställd om du lämnade ditt jobb på rätt sätt.

Ett välskrivet avskedsbrev är viktigt för din yrkesmässiga framtid

Ett välskrivet uppsägningsbrev är väsentligt för din yrkesframtid, eftersom det kan påverka hur framtida arbetsgivare uppfattar din professionalism. Om du lämnar ditt jobb utan att säga upp det eller om du skickar ett dåligt skrivet uppsägningsbrev kan det ha en negativ inverkan på ditt professionella rykte. Å andra sidan, om du tar dig tid att skriva ett formellt uppsägningsbrev, välstrukturerad välskrivet, det kan visa att du är ett seriöst proffs.