Gratis Linkedin Learning-utbildning fram till 2025

Många medlemmar i datavetenskapsteamet är inte datavetare. De är chefer och anställda som vill hämta verkligt värde från organisationens data. De måste förstå datavetenskapens språk för att ställa bättre frågor, förstå processer och hjälpa organisationen att fatta bättre beslut. Denna kurs är en introduktion till datavetenskap för dig som inte arbetar inom detta område. Den introducerar begreppet big data, vanliga verktyg och tekniker som att samla in och sortera data, utvärdera databaser, förstå strukturerad och ostrukturerad data och använda statistisk analys. Författaren och expertpedagogen Doug Rose introducerar datavetenskapens språk och introducerar organisationer till möjligheter och begränsningar i detta snabbt växande område.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→

LÄS  Analysera och hantera IS-risker