Microsoft Office Excel är ett viktigt verktyg för att analysera och presentera numerisk data, vilket gör att du kan arbeta självständigt och effektivt. Kursen "Excel för nybörjare" är till för alla som vill lära sig använda Microsoft Excel, skapa kalkylblad och beräkna data snabbt och systematiskt.

Kursen lär ut grunderna i Excel med tydliga förklaringar och intressanta exempel.

Kursen följer en logisk undervisningsriktlinje.

- Datainmatning.

– Fyll snabbt i tabeller med datauppsättningar.

– Ändra positionen för dina data när som helst, var som helst.

– Kopiera data och duplicera den för att undvika dubbletter.

– Utför enkla beräkningar på specifika data, till exempel med hjälp av tabeller.

– Automatiska beräkningar när du arbetar med flera celler.

I slutet av kursen kan du testa dina kunskaper med ett flervalsquiz (valfritt) och ett övningstest.

Fortsätt träna gratis på Udemy→

LÄS  Utför din cybersäkerhetsbevakning