Innovation är kärnan i vårt dagliga liv, oavsett om vi är fans av ny teknik eller mer traditionell. Varje föremål som omger oss har designats för att möta ett behov eller en förväntning, även "vintage" produkter som Walkman var innovativa på sin tid. Med tillkomsten av digitalt förändras innovation snabbt.

I den här kursen kommer vi att utforska vad en forsknings- och utvecklingsavdelning är och dess betydelse inom företaget. Vi kommer också att se hur man utvecklar en innovativ produkt och lär oss om tekniska framsteg som förändrar designprocessen. Slutligen kommer vi att diskutera ledningen av en forsknings- och utvecklingsavdelning, eftersom att leda en avdelning inriktad på innovation kräver specifik kompetens.

I slutet av denna kurs kommer du att kunna förstå designen av en innovativ produkt i dess tekniska, mänskliga och organisatoriska dimension. Om du är intresserad av att leda en forsknings- och utvecklingsavdelning, tveka inte att anmäla dig till den här kursen!

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→