Observationen har delats i flera år: det finns en grym brist på yrkesverksamma i världen av digital säkerhet, och ändå är cybersäkerhet en framtidssektor!

Som nationell säkerhetsmyndighet för informationssystem har ANSSI, genom sitt utbildningscenter för informationssystemsäkerhet (CFSSI), inrättat system för att stimulera, uppmuntra och erkänna initiativ för att utveckla utbildning i informationssystemsäkerhet.

ANSSI-märkningen – och mer allmänt hela byråns utbildningsutbud – syftar till att vägleda företag i deras rekryteringspolicy, att stödja utbildningsanordnare och att uppmuntra studenter eller anställda att genomgå omskolning.

Mer specifikt lanserade ANSSI initiativet 2017 SecNumdu, som certifierar högskolekurser specialiserade på cybersäkerhet när de uppfyller en stadga och kriterier som definieras i samarbete med aktörer och yrkesverksamma inom området. För närvarande finns det 47 certifierade grundutbildningskurser, spridda över hela territoriet. Etiketten SecNumedu-FC fokuserar samtidigt på kort fortbildning. Det har redan gjort det möjligt att märka 30 utbildningar.

Le