Beskrivning

Jag började på Airbnb det finns nu praktiskt taget 5 år. Jag startade ett management- och konsultföretag AIRBNB för ägare som vill utveckla sina inkomster och generera mer kassaflöde varje månad i sitt fastighetsinvesteringsprojekt.

Med min expertis under flera år har jag successivt kunnat särskilja mig från konkurrenterna och föra till ägarna som litar på mig allt mer lönsamhet och positivt kassaflöde varje månad och hur man kan förhindra att de inte har tillräckligt med reservationer.

Varför den här kursen och den här utbildningen och vem är den till för?

Du har hört talas om säsongsuthyrning och Airbnb / bokningsplattformar men du är inte säker på vad du kan förvänta dig, hur det fungerar, vilka fördelar etc.

I den här kursen kommer jag att förklara för dig exakt och exakt hur du kan undvika att sluta med 0 bokning, hur man undviker att bli överväldigad av arbetsbelastningen, hur man kommer igång och ta reservationer så snabbt som möjligt, hur man hyr effektivt på Airbnb, mina rekommendationer för att undvika nybörjares misstag när man börjar, etc.