Tisdagen den 9 mars 2021 publicerade La Filière Française de l'Eau i partnerskap och samfinansiering med ministeriet för sysselsättning, arbete och integration en PIC EDEC-studie genomförd av Ernst & Young, med fokus på sysselsättning, kompetens och utbildning fram till 2025. Denna mycket rika publikation är ett tillfälle att återupptäcka de olika branscher och karriärvägar som är möjliga i en vattensektor som rekryterar, inklusive alla aktörer.

Studien täcker den största omkretsen av aktörerna i den franska vattensektorn i hela det nationella territoriet, liksom på den stora och små vattencykeln.  : offentliga och privata vattenhanteringstjänster, ingenjörstjänster, industriföretag och leverantörer av specialutrustning, byggkonstruktörer, delegeringsmyndigheter, institutionella aktörer i sektorn, utbildning och forskning.

 124 000 heltidsekvivalenter och cirka hundra affärer
Med 124 000 jobb 2020 täcker aktörerna i den franska vattensektorn ett brett utbud av yrken. Sektorn har mer än hundra även om den inte har ett enhetligt referenssystem. Detta översätter en högre diversifiering av deras behov för att säkerställa alla sina uppdrag, jämfört med andra liknande sektorer.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Välj de bästa kandidaterna