Utskriftsvänlig, PDF och e-post

 

Ålder är absolut inte ett hinder för att lära sig ett främmande språk. Pensionärer har tid att ägna sig åt en ny aktivitet som stimulerar dem. Motiveringarna är många och fördelarna ses både på kort och lång sikt. Kommer visdom med åldern? De yngsta är kända som "tungsvampar" men när du blir äldre är du mer i stånd att analysera dina svårigheter och svagheter och övervinna dem snabbt för att få ett resultat som lever upp till dina förväntningar.

Vid vilken ålder ska du lära dig ett främmande språk?

Det sägs ofta att barn har lättare att lära sig ett språk. Innebär detta att äldre medborgare kommer att få enorma svårigheter att lära sig ett främmande språk? Svar: nej, förvärvet blir helt enkelt annorlunda. Seniorer måste därför göra olika ansträngningar. Vissa studier förklarar att den ideala åldern för att lära sig ett främmande språk skulle vara antingen när man var ett mycket litet barn, mellan 3 och 6 år, eftersom hjärnan skulle vara mer mottaglig och flexibel. Massachusetts Institute of Technology (MIT) forskare drog slutsatsen att språkinlärning är svårare efter 18

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Python 3: från grunderna till avancerade språkbegrepp