Den 20 mars 2021 firar vi, som varje år sedan 1988, Internationella Francophoniedagen. Denna fest sammanför 70 stater kring en gemensam punkt: det franska språket. Som bra språkentusiaster som vi är är detta en möjlighet för oss att ge dig en liten inventering av användningen av det franska språket runt om i världen. Vilken plats intar Francophonie 2021?

Francophonie, vad är det exakt?

Termen Francophonie betecknas ofta av lingvister och politiker, enligt Larousse-ordboken, " alla länder som har gemensamt användning av det franska språket, helt eller delvis. "

Om det franska språket 1539 blev Frankrikes officiella administrativa språk, förblev det dock inte begränsat till dess geologiska gränser. Kulturell förankringspunkt för fransk kolonial expansion, språket Molière och Bougainville korsade haven för att utvecklas där på ett polymorft sätt. Vare sig det gäller sina bokstavliga, muntliga, idiomatiska eller dialektiska former (genom dess patois och dialekter), är Francophonie en språklig konstellation, vars varianter är lika legitima som varandra. En ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utbildning i palliativ vård