Mfanyikazi hupokea malipo kwa kazi yake au huduma, mshahara. Huu ni mshahara wa jumla. Atalazimika kulipa michango ambayo itakatwa moja kwa moja kutoka kwenye mshahara wake. Kiasi atakachopokea ni mshahara halisi.

Hiyo ni kusema: Jumla ya mshahara mdogo michango = mshahara halisi.

Ili kuwa sahihi zaidi, hapa kuna jinsi mshahara wa jumla unavyohesabiwa:

Mshahara wa jumla ni idadi ya saa zilizofanya kazi ikizidishwa na kiwango cha saa. Ni lazima pia uongeze muda wowote wa ziada, bonasi, au kamisheni ambazo zimewekwa kwa uhuru na mwajiri.

Michango

Michango ya wafanyikazi ni makato yaliyotolewa kutoka kwa mshahara na ambayo yatawezesha kufadhili faida za kijamii:

 • ukosefu wa ajira
 • kustaafu
 • Pensheni ya ziada
 • Bima ya afya, uzazi na kifo
 • Posho za familia
 • Ajali ya kazini
 • Bima ya Pensheni
 • Mchango wa mafunzo
 • Chanjo ya afya
 • Housing
 • Umaskini

Kila mfanyakazi hulipa michango hii: mfanyakazi, mfanyakazi au meneja. Kwa kuwaongeza, wanawakilisha takriban 23 hadi 25% ya mshahara. Kampuni pia inalipa michango hiyo hiyo kwa upande wake, ni sehemu ya mwajiri. Michango ya mwajiri inadaiwa na makampuni yote yawe ya viwanda, ufundi, kilimo au huria. Mwajiri hulipa hisa hizi 2 kwa URSSAF.

Njia hii ya kuhesabu pia inafaa kwa wafanyikazi wa muda. Watalipa michango sawa, lakini kwa uwiano wa saa zao za kazi.

Kama unaweza kuona, hesabu hii ni ngumu sana, kwa sababu itategemea aina ya kampuni ambayo umeajiriwa na hali yako.

mshahara halisi

Mshahara halisi unawakilisha jumla ya mshahara unaokatwa kutoka kwa michango. Kisha, itabidi utoe ushuru wa mapato tena. Kiasi halisi kitakacholipwa kwako basi huitwa mshahara halisi wa kulipwa.

Kwa muhtasari, mshahara wa jumla ni mshahara kabla ya ushuru na mshahara wa jumla ni ule unaopatikana mara tu malipo yote yamepunguzwa.

Utumishi wa umma

Michango kutoka kwa watumishi wa umma iko chini sana. Wanawakilisha takriban 15% ya kiasi cha mshahara wa jumla (badala ya 23 hadi 25% katika sekta binafsi).

Na kwa wanafunzi?

Mshahara wa mwanafunzi ni tofauti na ule wa mfanyakazi. Hakika, anapokea malipo kulingana na umri wake na cheo chake ndani ya kampuni. Anapokea asilimia ya SMIC.

Vijana walio chini ya miaka 26 na kwa mkataba wa mafunzo hawatalipa michango. Mshahara wa jumla utakuwa sawa na mshahara wa jumla.

Ikiwa mshahara wa jumla wa mwanafunzi ni mkubwa kuliko 79% ya SMIC, michango italipwa tu kwa sehemu ambayo inazidi hii 79%.

Kwa mikataba ya mafunzo

Vijana wengi wameajiriwa kwenye mafunzo ya kazi (internship) na wanalipwa si kwa mshahara, bali kwa kile kinachoitwa takrima ya mafunzo (internship gratuity). Hii pia haitaondolewa kwenye michango ikiwa haizidi makato ya Hifadhi ya Jamii. Zaidi ya hayo, atalipa michango fulani.

Tusiwasahau wastaafu wetu

Pia tunazungumza juu ya jumla ya pensheni na pensheni ya jumla kwa wastaafu kwani wao pia wanachangia na wako chini ya michango ifuatayo ya hifadhi ya jamii:

 • CSG (Mchango wa Kijamii wa Jumla)
 • CRDS (Mchango wa Kulipia Deni la Jamii)
 • CASA (Mchango wa Ziada wa Mshikamano wa Kujiendesha)

Hii inawakilisha takriban 10% kulingana na kazi uliyoshikilia: mfanyakazi, mfanyakazi au mtendaji.

Pensheni ya jumla ukiondoa michango inakuwa pensheni halisi. Hiki ndicho kiasi halisi ambacho utakusanya katika akaunti yako ya benki.

Mshahara wa jumla na wa jumla wa watendaji

Unapokuwa na hadhi ya utendaji, kiasi cha michango ni kikubwa kuliko cha mfanyakazi au mfanyakazi. Kwa kweli ni muhimu kuongeza dhana hizi chache:

 • Asilimia inayokatwa kwa pensheni ni kubwa zaidi
 • Mchango kwa APEC (Chama cha Ajira ya Watendaji)
 • Mchango wa CET (Mchango wa Kipekee na wa Muda)

Kwa hiyo, kwa watendaji, tofauti kati ya mshahara wa jumla na mshahara wa jumla ni kubwa zaidi kuliko wafanyakazi wengine wenye hadhi nyingine.

Jedwali hili ndogo, lililo wazi sana linakuelezea kwa takwimu chache na kwa njia halisi tofauti kati ya mshahara wa jumla na mshahara wa jumla wa makundi mbalimbali ya kitaaluma. Itakuwa muhimu kwa ufahamu bora:

 

Jamii Gharama za mishahara Jumla ya mshahara wa kila mwezi Malipo halisi ya kila mwezi
Kada 25% €1 €1
Isiyo ya watendaji 23% €1 €1
Kiliberali 27% €1 €1
Huduma ya Umma 15% €1 €1