உங்கள் நிர்வகிக்கவும் projets தொழில்முறை எந்தவொரு மேலாளருக்கும் திறம்பட ஒரு அத்தியாவசிய திறமை. தொழில்முறை திட்டங்கள் சிக்கலானவை, அவற்றை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த, அவற்றை ஒழுங்கமைத்து நெருக்கமாகப் பின்பற்றுவது அவசியம். நீங்கள் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவில்லை என்றால், தொழில்முறை திட்டங்களை நிர்வகிப்பது கடினமாக இருக்கும். இந்த கட்டுரை வணிக திட்டங்களை நிர்வகிப்பதற்கான செயல்முறையின் மூலம் உங்களை அழைத்துச் செல்லும் மற்றும் அதை எவ்வாறு திறமையாக மாற்றுவது என்பதை விளக்குகிறது.

உங்கள் இலக்குகளை வரையறுக்கவும்

எந்தவொரு தொழில்முறை திட்டமும் குறிக்கோள்களின் வரையறையுடன் தொடங்குகிறது. இலக்குகள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவுகளை தெளிவாக வரையறுக்க நேரம் ஒதுக்குவது முக்கியம். உங்கள் இலக்குகளை நீங்கள் வரையறுத்தவுடன், நீங்கள் திட்டத்தைத் திட்டமிடத் தொடங்கலாம். திட்டமிடல் ஒரு வெற்றிகரமான திட்டத்திற்கு முக்கியமாகும். நீங்கள் தெளிவான மைல்கற்கள் மற்றும் காலக்கெடுவை அமைக்க வேண்டும்.

உங்கள் திட்டத்தை ஒழுங்கமைக்கவும்

உங்கள் இலக்குகளை வரையறுத்து, உங்கள் திட்டத்தைத் திட்டமிட்ட பிறகு, நீங்கள் அதைச் செயல்படுத்த வேண்டும். இதைச் செய்ய, நீங்கள் மிகவும் திறமையாக நிர்வகிக்கக்கூடிய சிறிய பணிகளாக திட்டத்தை ஒழுங்கமைக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொரு பணிக்கும் தெளிவான பொறுப்புகளை வரையறுக்க வேண்டும் மற்றும் காலக்கெடுவை ஒதுக்க வேண்டும். அனைவரும் ஒரே திசையில் செயல்படுவதையும், நீங்கள் தொடர்ந்து பாதையில் இருப்பதையும் உறுதிசெய்ய இது உதவும்.

உங்கள் திட்டத்தைப் பின்பற்றி மாற்றியமைக்கவும்

உங்கள் திட்டத்தை ஒழுங்கமைத்தவுடன், நீங்கள் அதை நெருக்கமாகப் பின்பற்ற வேண்டும். இதன் மூலம் அனைவரும் திறமையாக செயல்படுவதையும், திட்டம் திட்டமிட்டபடி முன்னேறுவதையும் உறுதிசெய்யும். சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், அவற்றைக் கையாள உங்கள் திட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும். திட்ட முன்னேற்றத்தை ஆவணப்படுத்துவதையும் குழு உறுப்பினர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்புகொள்வதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

படிப்பதற்கான   இணைய சந்தைப்படுத்தலின் அத்தியாவசியங்கள்: இலவச பயிற்சி

தீர்மானம்

தொழில்முறை திட்டங்களை திறம்பட நிர்வகிப்பது மேலாளர்களுக்கு இன்றியமையாத திறமையாகும். இலக்கு அமைத்தல், திட்டமிடல் மற்றும் அமைப்பு ஆகியவை வெற்றிகரமான திட்டத்திற்கான முக்கிய படிகள். நீங்கள் திட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும் மற்றும் தேவைப்பட்டால் அதை மாற்ற தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்தப் படிகளைப் பின்பற்றினால், உங்கள் வணிகத் திட்டங்களைத் திறம்பட நிர்வகிக்க முடியும்.