விளக்கம்

இப்போது அதிக உற்பத்தி செய்வது எப்படி என்பதை அறிக!

நீங்கள் கனவு காணும் அனைத்தையும் உங்களால் ஒருபோதும் செய்ய முடியாது... இது ஒரு மரணம்: உங்கள் நேரம் குறைவாக உள்ளது.

நீண்ட காலமாக, ஆண்கள் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முயன்று வருகின்றனர்.

சிலர் தத்துவஞானியின் கல்லை உருவாக்க முயன்றனர், அவை அழியாதவை ... வீண்

அதிசய தீர்வு இல்லை. நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் உங்கள் நேரத்தை நிர்வகிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் et மேலும் உற்பத்தி செய்ய.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  உங்கள் பயிற்சிக்கு நிதியளித்தல்: ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிற்கும் ஒரு சூத்திரம்