இந்த பாடத்திட்டத்தின் முடிவில், உங்களால் முடியும்:

  • சுற்றுச்சூழல், பொருளாதாரம், ஆற்றல் மற்றும் சமூக மாற்றங்களின் சவால்களைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை உங்கள் பிரதேசத்தின் உண்மைகளுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்,
  • மாற்றத்தால் இயக்கப்படும் சாலை வரைபடத்தை உருவாக்கவும்,
  • நிலையான வளர்ச்சி தொடர்பாக உங்கள் திட்டங்களை மதிப்பாய்வு செய்ய ஒரு வாசிப்பு கட்டத்தை உருவாக்கவும்,
  •  உறுதியான மற்றும் புதுமையான தீர்வுகளிலிருந்து உத்வேகம் பெறுவதன் மூலம் உங்கள் திட்டங்களை மேம்படுத்தவும்.

விளக்கம்

விஞ்ஞானிகளின் எச்சரிக்கைகள் முறையானவை: தற்போதைய சவால்கள் (சமத்துவமின்மை, காலநிலை, பல்லுயிர், முதலியன) மகத்தானவை. நாம் அனைவரும் அதை அறிவோம்: நமது வளர்ச்சி மாதிரி நெருக்கடியில் உள்ளது மற்றும் தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடியை உருவாக்குகிறது. நாம் அதை மாற்ற வேண்டும்.

பிராந்திய மட்டத்தில் இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதையும், உள்ளூர் அதிகாரிகள் மாற்றத்தில் முக்கிய பங்குதாரர்கள் என்பதையும் நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். எனவே, பிரதேசங்களில் சுற்றுச்சூழல், பொருளாதாரம், ஆற்றல் மற்றும் சமூக மாற்றங்களின் சிக்கல்களை ஆராய இந்த பாடநெறி உங்களை அழைக்கிறது - அனுபவங்களிலிருந்து உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  வேதியியல்: உயர்கல்விக்கான கதவுகளைத் திற!