இந்த பாடத்திட்டத்தின் முடிவில், உங்களால் முடியும்:

  • உங்கள் சட்ட கலாச்சாரத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்;
  • வக்கீல்களுக்கு குறிப்பிட்ட தர்க்கம் செய்யும் முறையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விளக்கம்

சட்டப் படிப்பு என்பது சட்டப்பூர்வமான "சிந்தனையின் வழி"யைப் பெறுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பாடத்தின் முக்கியக் கிளைகள் வழியாக, இந்த பகுத்தறிவு முறையின் கண்ணோட்டத்தை வழங்குவதே பாடத்தின் நோக்கமாகும்.

இவ்வாறு MOOC சட்டத்தின் ஒத்திசைவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. இது குறிப்பாக நோக்கமாக உள்ளது:

  • சட்டப் படிப்பைத் தொடங்க விரும்பும் இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்கள், இந்த ஆய்வுகள் எதைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை அறியாமல்.
  • உயர்கல்வி மாணவர்கள் தங்கள் பல்கலைக்கழகக் கல்வியின் போது சட்டப் படிப்புகளை மேற்கொள்வார்கள், அவர்கள் சட்டப் பகுத்தறிவு முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  மேலாளரிடமிருந்து தலைவர் வரை: சுறுசுறுப்பாகவும் ஒத்துழைப்பவராகவும் மாறுதல்