நிரந்தர ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதைத் தொடர்ந்து ஒப்பந்த உறவுகள் தொடரும் நிலையான கால ஒப்பந்தங்களில் பணியாளருக்கு பணிநீக்க இழப்பீட்டை நான் செலுத்த வேண்டுமா? சி.டி.டி யை சி.டி.ஐ யாக மறுவகைப்படுத்த உத்தரவிட்டது தொழில்துறை தீர்ப்பாயம் என்றால் என்ன?

சி.டி.டி: ஆபத்தான பிரீமியம்

ஒரு நிலையான-கால ஒப்பந்தத்தில் (சி.டி.டி) பயன், ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வரும்போது, ​​ஒப்பந்தத்தின் முடிவில் இருந்து, பொதுவாக "ஆபத்தான இழப்பீடு" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நிலைமையின் ஆபத்தை ஈடுசெய்யும் நோக்கம் கொண்டது (தொழிலாளர் குறியீடு, கலை. எல். 1243-8).

இது ஒப்பந்தத்தின் போது செலுத்தப்பட்ட மொத்த மொத்த ஊதியத்தில் 10% க்கு சமம். இந்த சதவீதம் 6% ஆக ஒரு ஒப்பந்த ஏற்பாட்டின் மூலம், குறிப்பாக, தொழிற்பயிற்சிக்கான சலுகை பெற்ற அணுகலுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படலாம். இது ஒப்பந்தத்தின் முடிவில், கடைசி சம்பளத்தின் அதே நேரத்தில் செலுத்தப்படுகிறது.

தொழிலாளர் கோட் எல். காலவரையற்ற காலம்.

எனவே, நிலையான கால ஒப்பந்தம் உடனடியாக தொடர்ந்தால்

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  மேக்ரான் போனஸ் 2021 இல் புதுப்பிக்கப்படாது